Esta página puede estar desactualizada. Revisa por favor la versión en español, completamente actualizada.
This page could be outdated. Please, check the English version, fully updated.
Informaciones adicionales varias sobre Tía Tula Colegio de Español en SalamancaAdditional Information about Tía Tula Spanish School in Salamanca, SpainInformations complémentaires variées sur Tía Tula École d'EspagnolZusatzinformationen über die Spanisch Sprachschule Tía Tula in SalamancaInformazioni aggiuntive diversi su Tía Tula scuola di spagnolo a SalamancaVárias informações adicionais sobre Tía Tula Colégio de Espanhol em SalamancaPlusz információ a salamancai Tía Tula nyelviskolárólAanvullende waardevolle informatie over Tía Tula Spaanse Talenschool in Salamanca SpanjeRůzné doplňující informace o Tía Tule - Jazykové škole španělštiny v SalamanceRôzne doplňujúce informácie o Tía Tule – Jazykovej škole španielčiny v SalamankeRóżne dodatkowe informacje na temat Tía Tula Szkoły języka hiszpańskiego w Salamanceдальнейшая информация о Тия Тула Языковой школе в Саламанкеティアトゥラ スペイン語学校 – さらに詳しい情報
Menu
language

Doplňující informace

Historie Tía Tuly

Tía Tula byla založena jako škola španělštiny v Salamance v roce 2003. Od té doby je zaměřena na výuku španělštiny jako cizího jazyka (ELE).

Certifikáty Tía Tuly

Certifikáty vydané Tía Tulou nemají oficiální platnost, protože se jedná o vzdělávací centrum soukromého charakteru (jen složky státní administrativy mohou vydávat oficiální dokumenty). To však neznamená, že nemají akademickou platnost. Mají. Jsou to certifikáty úspěšnosti zobrazující počet hodin, které student absolvoval a konečnou úroveň, kterou dosáhl. Pro získaní certifikátu z kurzu v Tía Tule je nutné dosáhnout minimálně 80% účasti na hodinách. Úroveň španělštiny studenta závisí od průběžného hodnocení práce na hodinách a konečného hodnocení testu.

Ukazatel kvality výuky španělštiny

Platný ukazatel kvality výuky španělštiny uvádí zpráva DELE vydána Cervantesova institutem. V ní je uvedeno číslo žáků centra, kteří byli úspěšní v zkoušce DELE (zkouška na získání Diplomu ze španělštiny jako cizího jazyka), z prezentovaných na zkoušce z téhož centra. Podle této zprávy více než 85% žáků prezentovaných Tía Tulou na této zkoušce mezinárodní referenční úrovně španělštiny byly ve zkoušce úspěšní.

Profil učitelů Tía Tuly

Mezi základní požadavky na učitele Tía Tuly patří: aby byla španělština jeho mateřským jazykem; aby byl absolventem magisterského studia filologie nebo historie; aby disponoval alespoň jedním didaktickým kurzem ELE (mnozí z nich prošli několika školeními ELE). Všichni mají zkušenosti s učením španělštiny zahraničních studentů.

Počet učitelů v Tía Tule

V Tía Tule pracuje v průměru 10 učitelů ELE a vedoucí studií. Toto číslo obvykle roste přímo úměrně s nárůstem studentů v době velkého zájmu.

Profil studenta Tía Tuly

Nejobvyklejší profil studenta Tía Tuly je muž nebo žena ve věku 16 až 40 let různé národnosti. A však vyskytují se i studenti nebo skupiny studentů, jejichž věk je nad nebo pod touto hranicí. Podobně neexistuje pravidlo, podle kterého by přicházeli studenti jen z konkrétních typů zemí. Procento se v závislosti od každého kurzu a ročního období mění. Pokud jde o kontinenty, nejčastěji přicházejí z Evropy, Ameriky nebo Asie.

Počet studentů v Tia Tula

Tía Tula přijme během roku 600 studentů a toto číslo rok od roku roste. Průměrný počet studentů ve škole v běžném období je kolem 50. Číslo kolísá v závislosti na měsíců, obvykle kolísá mezi 30-40 v průměru v měsících s menším zájmem (od října do prosince) a mezi 60-70 v měsících s velkým zájmem (od května do srpna).

Používané jazyky za účelem dorozumění se studenty

V centru je možné domluvit se s personálem ve španělštině, angličtině a francouzštině.

Způsob platby

Způsob platby k dnešnímu dni v Tía Tule je bankovním převodem nebo platbou v hotovosti.

Podmínky přihlášení a storna přihlášky

Všechny podmínky přihlášení a storna přihlášky najdete na konci formuláře online přihlášky.

Co zahrnuje a co nezahrnuje cena

Cena kurzu, kromě základních hodin, zahrnuje:
- Materiál a knihy nezbytné k pokroku na hodinách (není zahrnuta kniha výuky v případě, že by se používala, ani knihy nebo manuály týkající se dálkových kurzů).
- Rozřazovací test první den kurzu.
- Kulturní a společenské aktivity zdarma přesně uvedeny na nástěnce v centru.
- Průkaz studenta od Tía Tuly a mezinárodního studenta španělštiny v Salamance (průkaz SCE), které umožňují jejich nositeli využít množství slev v Salamance: služby a kulturní aktivity, sportovní střediska, obchody, kina, restaurace, atd.
- Volný přístup k internetu v zařízeních školy.
- Rezervování ubytování (pokud je k dispozici) a možnost uskutečnit změnu v odůvodněných případech (další změny budou zpoplatněny v částce 15 € za každou změnu). V případě změny ubytování je třeba tuto skutečnost oznámit nejméně týden před jejím uskutečněním.
- Akademický certifikát od Tía Tuly.
Toto jsou minimální služby zahrnuty do ceny kurzu. Poplatky za bankovní převody na realizaci platby nejsou zahrnuty v ceně kurzu a jdou k tíži studenta.

Rozřazovací test pro klasifikaci studentů podle jednotlivých úrovní

Pro klasifikaci studentů podle jejich úrovně se uskuteční na začátku rozřazovací test - buď dálkově (online) před příchodem do školy nebo přímo ve škole - při příchodu studenta), který je dále doplněn ústním pohovorem s vedoucím studia nebo s učitelem. Tyto testy jsou zdarma a nejsou zahrnuty do průběhu hodin dohodnutých ve smlouvě studenta.

Sledování pokroku studenta

Po uskutečnění zařazovacího testu, který indikuje úroveň žáka při příchodu, se neustále sleduje pokrok studenta průběžným hodnocením. Toto sledování je zakončeno závěrečnou zkouškou, kterou se definitivně určí úroveň, jakou student dosáhl absolvováním kurzu.

Didaktické materiály používané na hodinách

Na výuku kurzů španělštiny, kromě didaktických materiálů různých úrovní a od různých vydavatelů (ve složení: studentská kniha, sešit s cvičeními a pomocná kniha pro učitele), se v každé třídě nachází tabule s křídami, TV, DVD a CD přehrávač. Tyto pomůcky se využívají při vysvětlování obsahu knih a každý učitel je používá ve chvíli, kdy je to nutné. K dispozici je také notebook, který může využít učitel kdykoliv, s připojením na internet. V centru se nacházejí i počítače s připojením na internet, které jsou vždy k službám studentů.
Obvykle je každý stupeň vybaven knihou nebo španělským románem, kterému se věnuje jedna hodina týdně (práce s textem: obsah, slovíčka, komentáře,...) Při pokročilých úrovních se navíc poskytuje každé dva měsíce audiovizuální projekce jako materiál extra na hodinách.

Dotazník spokojenosti

Na závěr kurzu a pobytu v Tía Tule se předá studentovi dotazník spokojenosti. Jeho vyplnění nám slouží jako pomůcka do budoucnosti a pomáhá nám ke změnám k lepšímu.

Délka hodin

Délka každé vyučovací hodiny je 52 minut, s tím že na každé 4 vyučovací hodiny připadá 30 minutová přestávka.

Začátek kurzů a akademický kalendář

Kromě kurzů, které mají přesně určené termíny zahájení (např. příprava na zkoušky DELE), termíny zahájení ostatních kurzů jsou uvedeny v akademickém kalendáři centra. Všichni studenti kromě začátečníků (začátečníci = úroveň A1), mohou začít svůj kurz od data zahájení vždy v pondělí. V akademickém kalendáři jsou také uvedeny svátky a dny volna během Vánoc, kdy neprobíhá výuka. Vyučovací hodiny během těchto dnů neprobíhají a ani se nenahrazují. Cena kurzu zůstává v těchto dnech stejná.

Něco o mimoškoských aktivitách

Obecně se nevyžaduje minimální úroveň španělštiny na to, aby se studenti mohli zúčastnit mimoškolních aktivit. Pokud si to nějaká vyžaduje, oznámí se to předem studentům zajímajícím se o danou aktivitu. Totéž se dá říci o zdravotních požadavcích: obecně nám nejsou známy žádné omezení, ale v případě, že by se nějaké vyskytly, oznámíme to předem studentům zajímajícím se o danou aktivitu.
Většina mimoškolních aktivit je bezplatná: pokud by nějaká nebyla, upozorníme na to předem s uvedením její ceny. Tyto mimoškolní aktivity jsou zveřejněny každý týden se svým obsahem tak na nástěnce ve škole, tak na blogu a na stránce Facebook Tía Tuly.

Něco o ubytování

Při výběru ubytování pro studenta je důraz kladen na maximální blízkost školy a pokud je to možné, snažíme se hledat přímo v centru města. To však není naší jedinou starostí. Snažíme se vybrat pro každého studenta z možností tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Je ale třeba mít na zřeteli, že možnosti ubytování jsou limitovány tím, v jakém čase student žádá o ubytování (tyto klesají, pokud student požádá o ubytování v krátkém časovém rozmezí před jeho příchodem). Obvykle je vzdálenost mezi ubytováním a školou mezi 10 až 20 minut chůze. Nikdy ne více než 30 minut a už vůbec ne mimo města. Aby student mohl požádat o dvoulůžkový pokoj - tak v rodině i v bytě - je třeba, aby si našel spolunájomce pokoje a ten musí být navíc také studentem školy.

Něco o zvycích země a města

Studentům připomínáme, že zvyky ve Španělsku se mohou lišit od těch v jejich zemích. Příkladem je odlišný čas večeře a spaní. Studenti si však obvykle rychle zvyknou na nový způsob a dokonce se jim zlíbí.
Co se týče Salamanky, můžete najít užitečné informace různého druhu na stránce http://www.ciudaddesalamanca.es.habitacion doble
Mirka
aline craig y macarena
paseo en barca
Catedral desde las barcas
alojarse en Salamanca
plaza de la alberca
despedida en clase
ruta de tapas
grupo en una visita guiada
Plaza Mayor
alumnos de clase
diploma en clase
vista nocturna de Catedral
estudiantes en Plaza Mayor de noche
alumna con su profesora
comedor en familia
fiesta con diplomas

CENTRO INTEGRADO EN PROYECTOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Los proyectos tienen como objetivo genérico conseguir un tejido empresarial más competitivo en el marco internacional.

Actuaciones subvencionadas:
  • Marketing Internacional: catálogos, promoción en internet (de julio a diciembre 2017)
  • Misión comercial a China (octubre 2017)
  • Participación Convención ACTFL (15-19 noviembre 2017)
  • Misión comercial a Japón diciembre 2017

Acciones cofinanciadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tía Tula Colegio de Español, SL - c/ Palominos, 23 - 37008 - Salamanca - España (Spain) - info@tiatula.com -
CIF: B-37410214 - Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 306, Folio 129, Hoja SA-9180
Términos y condiciones - Política ambiental - Aviso legal
X

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Ester - Dpto. Atención al cliente

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Los campos con * son obligatorios:

Používáme vlastní a cookies třetích osob, pro zlepšení kvality našich webových stránek а abychom mohli poskytnout naším návštěvníkům co nejpřesnější hledanou informaci. Pokud přeskočíte toto upozornění a budete pokračovat dále, vnímáme to jako souhlas s použitím souborů cookie na naších webových stránkách. Více informací. PřIJMOUT