Esta página puede estar desactualizada. Revisa por favor la versión en español, completamente actualizada.
This page could be outdated. Please, check the English version, fully updated.
Informaciones adicionales varias sobre Tía Tula Colegio de Español en SalamancaAdditional Information about Tía Tula Spanish School in Salamanca, SpainInformations complémentaires variées sur Tía Tula École d'EspagnolZusatzinformationen über die Spanisch Sprachschule Tía Tula in SalamancaInformazioni aggiuntive diversi su Tía Tula scuola di spagnolo a SalamancaVárias informações adicionais sobre Tía Tula Colégio de Espanhol em SalamancaPlusz információ a salamancai Tía Tula nyelviskolárólAanvullende waardevolle informatie over Tía Tula Spaanse Talenschool in Salamanca SpanjeRůzné doplňující informace o Tía Tule - Jazykové škole španělštiny v SalamanceRôzne doplňujúce informácie o Tía Tule – Jazykovej škole španielčiny v SalamankeRóżne dodatkowe informacje na temat Tía Tula Szkoły języka hiszpańskiego w Salamanceдальнейшая информация о Тия Тула Языковой школе в Саламанкеティアトゥラ スペイン語学校 – さらに詳しい情報
Menu
language

Różne dodatkowe informacje

Historia Tía Tula

Tía Tula powstała jako szkoła języka hiszpańskiego w Salamance w 2003 roku. Prowadzi od tego czasu zajęcia poświęcone nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego (ELE).

Certyfikaty Tía Tula

Certyfikaty wystawiane przez Tía Tula nie mają oficjalnego charakteru, jako że jest to nieformalne centrum edukacji (tylko organy administracji państwowej mogą wydawać dokumenty urzędowe). To nie znaczy jednak, że nie mają naukowej ważności. To certyfikaty osiągnięć, które potwierdzają liczbę godzin, na które uczeń uczęszczał i końcowy wynik, który osiągnął. Minimalna frekwencja wymagana do uzyskania certyfikatu z kursu w Tía Tula to 80%. Poziom hiszpańskiego uzyskany przez ucznia na końcu zajęć zależy od ciągłej oceny podczas kursu, jak również testu końcowego.

Wskaźnik jakości nauczania hiszpańskiego

Ważnym wskaźnikiem jakości kształcenia w szkole języka hiszpańskiego jest raport wydawany przez Instituto Cervantes. Sprawozdanie to odzwierciedla liczbę uczniów, którzy zdali egzamin DELE (egzamin do uzyskania dyplomu hiszpańskiego jako języka obcego) i przystępowali do niego z danej szkoły. Według tego raportu, ponad 85% uczniów, którzy zdawali ten egzamin języka hiszpańskiego w Tía Tula, nota bene uznawany na całym świecie, zaliczyło go.

Profil nauczyciela z Tía Tula

O perfil mínimo de um professor na Tia Tula espanhol é o nativo ou bacharelado em História, com pelo menos um curso de métodos ELE (muitos deles têm vários cursos de formação específica ELE). Todos têm experiência no ensino de espanhol para estrangeiros.Minimalny profil nauczyciela z Tía Tula to native speaker hiszpańskiego, absolwent filologii lub historii, który odbył przynajmniej jeden kurs pedagogiczny ELE (wielu z nich ukończyło różne szkolenia ELE). Wszyscy mają doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego dla obcokrajowców.

Liczba nauczycieli w Tía Tula

Tía Tula ma przeciętnie 10 nauczycieli ELE plus dyrektora naukowego. Ta liczba zazwyczaj rośnie w czasach zwiększonej frekwencji uczniów.

Profil ucznia Tía Tula

Najczęstszy profil ucznia Tía Tula to mężczyzna lub kobieta w wieku od 16 do 40 lat dowolnej narodowości. Zdarzają się jednak uczniowie lub grupy uczniów poniżej lub powyżej tego przedziału wiekowego. Nie ma również reguły, jeżli chodzi o pochodzenie: procent uczniów z danego kraju zależy od każdego kursu i pory roku. Jeśli chodzi o kontynent, najwięcej uczniów przyjeżdża z Europy, Ameryki i Azji.

Liczba uczniów w Tía Tula

Do Tía Tula przyjeżdża rocznie około 600 studentów; liczba ta rośnie jednak z roku na rok. Zwykle średnia liczba uczniów w szkole w danym momencie to około 50. Liczba ta zmienia się w zależności od miesiąca, zazwyczaj oscylując między 30 i 40 w miesiącach najniższej frekwencji (od października do grudnia) i 60-70 w miesiącach największej frekwencji (maj-sierpień).

Języki używane w celu porozumienia się ze studentami

Personel szkoły posługuje się następującymi językami: hiszpańskim, angielskim i francuskim.

Akceptowane formy płatności

Akceptowane obecnie formy płatności w Tía Tula to przelewy pieniężne i płatność gotówką.

Warunki rejestracji i refundacji

Wszystkie warunki rejestracji i refundacji można znaleźć na końcu formularza rejestracyjnego online.

Co jest wliczone w cenę, a co nie jest zawarte w cenie kursu

Poza lekcjami cena zawiera:
Materiał szkolny i książki niezbędne do wzięcia udziału w lekcjach (nie uwzględnia się tu jednak lektur, gdyby jakaś była używana, ani książek lub podręczników do kursów korespondencyjnych).
- Test kwalifikacyjny, który ma miejsce pierwszego dnia kursu.
- Bezpłatne zajęcia kulturalne i społeczne podane na tablicy ogłoszeń w centrum.
- Legitymację studencką Tía Tula oraz legitymację międzynarodowego ucznia hiszpańskiego w Salamance (karta SCE), które uprawniają do korzystania z licznych zniżek w Salamance: w imprezach kulturalnych i społecznych, obiektach sportowych, sklepach, kinach, restauracjach, etc.
- Bezpłatny dostęp do Internetu we wnętrzu szkoły.
- Rezerwację zakwaterowania (jeśli istnieje) i możliwość dokonania zmian w uzasadnionych przypadkach (inne zmiany będą wymagały dopłaty w wysokości 15 euro każda). W przypadku zmiany zakwaterowania, należy zawiadomić szkołę przynajmniej tydzień wcześniej.
- Certyfikat akademicki Tía Tula.
Są to minimalne usługi wliczone w cenę kursu. Wszelkie inne usługi nie są w nią wliczone. Na przykład, opłaty za przelewy bankowe (lub podobne), nie są zawarte w cenie kursu; musi ponieść je uczeń.

Test kwalifikacyjny w celu przydzielenia uczniów do grup

W celu przydzielenia uczniów do odpowiednich grup wykonuje się początkowo test kwalifikacyjny - albo na odległość (online) przed przyjazdem do szkoły, albo w samej szkole - gdy student przyjeżdża), który dodatkowo uzupełniony jest o rozmowę ustną z dyrektorem naukowym lub nauczycielem. Testy są bezpłatne i nie są uwzględnione w godzinach kursu zamówionych przez ucznia.

Monitorowanie postępów ucznia

Após os testes iniciais que marcam o nível do aluno, no início, ele monitora continuamente a sua evolução com base na avaliação contínua. Esta pista termina com um exame final com definitivamente a determinação do nível alcançado pelo aluno no final do curso.Po testach kwalifikacyjnych, które określają poziom ucznia na początku kursu, monitoruje się jego postęp na podstawie ciągłej oceny. Proces ten zamyka egzamin końcowy, dzięki któremu ostatecznie ustala się poziom, który uczeń ma po ukończeniu kursu.

Materiały dydaktyczne używane na lekcjach

Oprócz materiałów dydaktycznych o różnych poziomach z różnych wydawnictw (wszyskie w składzie: książka ucznia, zeszyt ćwiczeń i książka nauczyciela), w każdej klasie znajduje się tablica kredowa, telewizor, DVD oraz odtwarzacz CD. Dzięki temu można bez problemu odtworzyć zarówno wszystkie propozycje audio zawarte w materiałach dydaktycznych, jak i dodatkowe materiały, które nauczyciel pragnie wykorzystać w danym momencie. Ponadto posiadamy laptop z dostępem do internetu, który może być używany przez nauczycieli w dowolnej chwili. Centrum posiada również komputery z dostępem do internetu, zawsze do dyspozycji uczniów.
Zazwyczaj zajęcia na każdym poziomie są uzupełnione przez uproszczoną lekturę (easy reader) lub powieść hiszpańską, której poświęca się jedną godzinę tygodniowo (praca z tekstem: streszczenia, słownictwo, opinie…). Na kursach o wysokich poziomach proponuje się również co dwa miesiące projekcję audiowizualną jako materiał dodatkowy w klasie.

Długość zajęć

Długość każdej lekcji to 52 minuty, tak że na każde 4-godzinne zajęcia przypada 30-minutowa przerwa.

Rozpoczęcie kursów i kalendarz akademicki

Z wyjątkiem przedmiotów, dla których określono konkretne terminy rozpoczęcia (na przykład kursy przygotowujące do egzaminu DELE), daty rozpoczęcia kursów są wyszczególnione w kalendarzu akademickim centrum. Uczniowie, których poziom jest wyższy niż początkujący (tj. wyższy od A1), mogą zacząć kurs po oficjalnej dacie rozpoczęcia, ale zawsze w poniedziałek. W kalendarzu akademickim uwzględnione są również dni świąteczne i przerwa na święta Bożego Narodzenia, kiedy to nie odbywają się lekcje. Lekcji, które miałyby wtedy miejsce nie odrabia się, a odpowiadająca im kwota pieniężna nie podlega zwrotowi.

O zajęciach pozalekcyjnych

Ogólnie rzecz biorąc, nie wymaga się minimalnej znajomości hiszpańskiego, aby wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych; gdyby jakieś zajęcia jej jednak wymagały, zainteresowani uczniowie zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem. Podobnie jest w przypadku ograniczeń zdrowotnych: w zasadzie nie istnieją; jeśliby się jednakże pojawiły, damy o nich znać zainteresowanym osobom odpowiednio wcześniej. Większość zajęć pozalekcyjnych jest bezpłatna: gdyby jakieś wymagały opłaty, powiadomimy o tym uczniów z uwzględnieniem ich ceny. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są publikowane z tygodnia na tydzień, ze wszystkimi szczegółami na tablicach ogłoszeń w szkole, jak również na blogu i Facebooku Tía Tula.

O zakwaterowaniu

Przy wyborze zakwaterowania dla uczniów, centrum zawsze stara się znaleźć miejsce jak najbliżej szkoły, które znajduje się również w centrum miasta. Jednak nie jest to jedyny wymóg, który bierzemy pod uwagę: staramy się wybrać dla każdego ucznia opcję, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. Należy także pamiętać, że opcje zakwaterowania zależą od jego dostępności w danym momencie (a dostępność ta jest tym mniejsza, im krótszy jest czas powiadomienia szkoły o rezerwacji zakwaterowania przed przyjazdem ucznia).
Zazwyczaj odległość między miejscem zakwaterowania a szkołą wynosi od 10 do 20 minut spacerem: nie więcej niż 30 i nigdy poza miastem. Aby ubiegać się o pokój dwuosobowy - zarówno jeśli chodzi o zakwaterowanie u rodzin, jak i we mieszkaniu współdzielonym - uczeń musi przyjść z drugą osobą, która również uczęszcza na lekcje w Tía Tula.

O zwyczajach kraju i miasta

Chcemy zaznaczyć, że zwyczaje w Hiszpanii mogą różnić się od zwyczajów w Twoim własnym kraju, na przykład jeśli chodzi o harmonogram jedzenia i spania. Uczniowie przeważnie szybko przyzwyczajają się do nich, a nawet z czasem zaczynają się im one podobać. Co do Salamanki, przydatne informacje różnego rodzaju można znaleźć na stronie http://www.ciudaddesalamanca.es stronie.alumna de Tia Tula
aline craig y macarena
sala de autoaprendizaje
Puente Enrique Esteban
capilla de Universidad
vanessa y alumno
Tia Tula en la Rua
jessica
aline james y macarena
dormitorio en familia
grupo en Tia Tula
wen y montse
leyendo en clase
grupo en la escuela
clase con Vanessa
fiesta con diplomas
vista desde Ieronimus
atardecer en Salamanca

CENTRO INTEGRADO EN PROYECTOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Los proyectos tienen como objetivo genérico conseguir un tejido empresarial más competitivo en el marco internacional.

Actuaciones subvencionadas:
  • Marketing Internacional: catálogos, promoción en internet (de julio a diciembre 2017)
  • Misión comercial a China (octubre 2017)
  • Participación Convención ACTFL (15-19 noviembre 2017)
  • Misión comercial a Japón diciembre 2017

Acciones cofinanciadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tía Tula Colegio de Español, SL - c/ Palominos, 23 - 37008 - Salamanca - España (Spain) - info@tiatula.com -
CIF: B-37410214 - Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 306, Folio 129, Hoja SA-9180
Términos y condiciones - Política ambiental - Aviso legal
X

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Ester - Dpto. Atención al cliente

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Los campos con * son obligatorios:

Używamy własnych plików cookies (tzw. “ciasteczek”) oraz korzystamy z plików osób trzecich w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz zaoferowania informacji, którymi użytkownik mógłby być zainteresowany. Jeśli zamkniesz to ogłoszenie i będziesz kontynuować przeglądanie, będzie to znaczyło, że akceptujesz jego wykorzystanie. Dowiedz się więcej. ZAAKCEPTUJ