Esta página puede estar desactualizada. Revisa por favor la versión en español, completamente actualizada.
This page could be outdated. Please, check the English version, fully updated.
Cursos Complementarios de Español en Salamanca, España - Colegio Tía TulaComplementary Spanish Courses in Salamanca, Spain - Tía Language SchoolCours Complémentaires d'Espagnol à Salamanque, Espagne - École Tía TulaSpanisch Zusatzkurse in Salamanca, Spanien - Tía Tula SprachschuleCorsi Complementari di Spagnolo a Salamanca, Spagna - Scuola Tía TulaCursos complementares de espanhol em Salamanca, Espanha – Colégio Tía TulaKiegészítő kurzusok a Tía Tulában, a spanyolországi SalamancábanTaalcursus samen met cursus literatuur, films, kunst, gastronomie in SalamancaDoplňkové kurzy španělštiny v Salamance ve Španělsku - Jazyková škola Tía TulaDoplnkové kurzy španielčiny v Salamanke v Španielsku – Jazyková škola Tía TulaKursy uzupełniające hiszpańskiego w Salamance, Hiszpanii - Szkoła Tía Tulaдополнительные курсы испанского языка Тия Тула в Саламанке, в Испанииティアトゥラ スペイン語学校-その他のスペイン語コース(サラマンカ)
Menu
language

Doplnkové kurzy španielčiny

Tieto kurzy a predmety doplňujú zvyšok kurzov a prehlbujú v rôznych aspektoch poznatky
o kultúre Španielska alebo španielskom jazyku. Minimálny požadovaný počet sú 3 študenti.

Študent si môže vybrať podľa svojich potrieb a záujmov, a toľko kurzov, koľko sa mu žiada:

 • Španielska kultúra a civilizácia
  5 hodín týždenne
  Minimálna požadovaná úroveň španielčiny: B (mierne pokročilý)
  Od praveku po súčasnosť sa Španielsko formovalo pod nadvládou viacerých kultúr. Umenie (maliarstvo, sochárstvo, architektúra) podliehalo neustálym zmenám podľa jednotlivých etáp, ktorými Španielsko prechádzalo. Poznaním týchto kultúr a ich dopadu na krajinu ľahšie pochopíme súčasnú španielsku spoločnosť.

 • Španielska a latinsko-americká literatúra
  5 hodiny do týždňa
  Minimálna požadovaná úroveň španielčiny: B (mierne pokročilý)
  V tejto kapitole sú obsiahnuté monografické kurzy (oznámené týždeň vopred), zvlášť sa preberajú významní autori rôznych etáp ako sú: „Hispánsko-americké ženy 20. storočia“, „Generácia roku 98“, „Generácia roku 27“...

 • Španielska a latinsko-americká kinematografia
  5 hodiny do týždňa
  Minimálna požadovaná úroveň španielčiny: B (mierne pokročilý)
  Kinematografia každej krajiny nesie svoju vlastnú identitu. Práca rozličných španielskych a latinsko-amerických autorov do značnej miery ovplyvnila ďalších autorov po celom svete. Rozmanitosť našej kinematografie pokrýva mnoho žánrov, ale dominujú v nej hlavne komédie a spoločenská kritika.

 • Konverzácia
  5 hodiny do týždňa
  Minimálna požadovaná úroveň: žiadna
  Ľahkosť pri učení sa jazyka sa dosahuje jeho praktizovaním. S týmito hodinami sa naučíte rôzne dôležité križovatky hovorového jazyka, intonáciu, výrazy... Tieto hodiny tiež predstavujú učenie sa slovnej zásoby rozprávaním.

 • Písomný prejav (písanie)
  5 hodiny do týždňa
  Minimálna úroveň španielčiny: žiadna
  Napísať list adresovaný univerzite, v ktorom žiadate o informácie, nie je to isté ako napísať e-mail svojmu priateľovi, tak ako aj poézia nie je to isté ako rozprávanie. Podľa Vašej úrovne poznatkov rozviniete ten typ písomného prejavu, ktorý najviac potrebujete.

 • Konverzácia a písomný prejav (písanie)
  5 hodiny do týždňa
  Minimálna požadovaná úroveň španielčiny: žiadna
  Tento kurz obsahuje zo všetkého trochu. Jedna časť je venovaná konverzácii a druhá technike písomného prejavu. Pomocou tohto kurzu sa prehlbujú poznatky získané prostredníctvom individuálnych kurzov konverzácie a písomného prejavu s tým, že sa pracuje adekvátne na oboch častiach.

 • Obchodná španielčina
  5 hodín do týždňa
  Minimálna požadovaná úroveň španielčiny: B (mierne pokročilý)
  Ak chcete vedieť ako napísať životopis v španielčine, interview, obchodný list, prejav na schôdzu, aké výrazy sa používajú v bankových inštitútoch, ktoré sú hlavné ukazovatele nášho hospodárstva, atď., tento kurz je určený práve Vám.


Rozvrh doplnkových kurzov

Výučba kurzov prebieha v popoludňajších hodinách medzi 16. a 19. hodinou (presný rozvrh bude uvedený na nástenke v centre) od pondelka do štvrtka.

balcon de Tia Tula
habitacion en residencia
estudiantes en ordenadores
paseo en barca
excursion a Candelario
alojarse en Salamanca
visita a la Casa las Conchas
anamirna natacha
tapas en un bar
wen y montse

CENTRO INTEGRADO EN PROYECTOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Los proyectos tienen como objetivo genérico conseguir un tejido empresarial más competitivo en el marco internacional.

Actuaciones subvencionadas:
 • Marketing Internacional: catálogos, promoción en internet (de julio a diciembre 2017)
 • Misión comercial a China (octubre 2017)
 • Participación Convención ACTFL (15-19 noviembre 2017)
 • Misión comercial a Japón diciembre 2017

Acciones cofinanciadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tía Tula Colegio de Español, SL - c/ Palominos, 23 - 37008 - Salamanca - España (Spain) - info@tiatula.com -
CIF: B-37410214 - Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 306, Folio 129, Hoja SA-9180
Términos y condiciones - Política ambiental - Aviso legal
X

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Ester - Dpto. Atención al cliente

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Los campos con * son obligatorios: