Esta página puede estar desactualizada. Revisa por favor la versión en español, completamente actualizada.
This page could be outdated. Please, check the English version, fully updated.
Informaciones adicionales varias sobre Tía Tula Colegio de Español en SalamancaAdditional Information about Tía Tula Spanish School in Salamanca, SpainInformations complémentaires variées sur Tía Tula École d'EspagnolZusatzinformationen über die Spanisch Sprachschule Tía Tula in SalamancaInformazioni aggiuntive diversi su Tía Tula scuola di spagnolo a SalamancaVárias informações adicionais sobre Tía Tula Colégio de Espanhol em SalamancaPlusz információ a salamancai Tía Tula nyelviskolárólAanvullende waardevolle informatie over Tía Tula Spaanse Talenschool in Salamanca SpanjeRůzné doplňující informace o Tía Tule - Jazykové škole španělštiny v SalamanceRôzne doplňujúce informácie o Tía Tule – Jazykovej škole španielčiny v SalamankeRóżne dodatkowe informacje na temat Tía Tula Szkoły języka hiszpańskiego w Salamanceдальнейшая информация о Тия Тула Языковой школе в Саламанкеティアトゥラ スペイン語学校 – さらに詳しい情報
Menu
taal

Aanvullende informatie over Tía Tula Spaanse Talenschool

Geschiedenis van Tía Tula

Tía Tula is in 2003 opgericht als Spaanse taalschool in Salamanca. Sindsdien houdt de school zich bezig met het lesgeven van Spaans als vreemde taal (ELE).

Accreditatie van Tía Tula

Tía Tula is een door het Instituut Cervantes geaccrediteerd centrum. Dat wil zeggen dat het Instituut Cervantes, het eerste instituut op het gebied van het wereldwijd onderwijzen en verspreiden van de Spaanse taal, de kwaliteit van Tía Tula als Spaans talencentrum zowel erkent als garandeert en dat Tía Tula deel mag uitmaken van het Netwerk van Erkende Centra van het Instituto Cervantes. Een geaccrediteerd centrum houdt onder meer in dat het Instituut Cervantes garandeert dat de door Tía Tula verspreide publiciteit – bijvoorbeeld via de website – betrouwbaar en juist is.
Tía Tula is ook partnerschool van de Universiteit Rey Juan Carlos van Madrid en als zodanig erkend door dit instituut. De Universiteit Rey Juan Carlos van Madrid (URJC) is, samen met de universiteiten Complutense, Politécnica en Autónoma, een van de belangrijkste openbare universiteiten van de regio Madrid en daarmee tegelijkertijd van heel Spanje.
Tía Tula mag bovendien gebruik maken van de merknaam Salamanca Stad van het Spaans, dat door de gemeente Salamanca is ontwikkeld ter promotie van de stad als referentiecentrum op het gebied van Spaans talenonderwijs in de wereld. De merknaam is als het ware een kwaliteitsstempel voor de instituten, scholen en centra die Spaans aan buitenlanders onderwijzen en die deze merknaam mogen gebruiken, zoals de Universiteit van Salamanca.

Certificaten van Tía Tula

De certificaten die door Tía Tula worden verstrekt hebben geen officiële waarde aangezien het een niet door de overheid erkend onderwijscentrum betreft (in Spanje mogen alleen overheidsinstellingen officiële documenten verstrekken). Dit wil echter niet zeggen dat de certificaten van Tía Tula geen academische waarde of waarde voor je carrière hebben: dat hebben ze zeker wel.
Op de certificaten wordt het door de student aantal bijgewoonde lessen en het behaalde niveau vermeld. Om een cursuscertificaat te krijgen moet minimaal 80% van de lessen zijn bijgewoond. Door middel van tussentijdse evaluaties en tevens door een eindtoets, wordt vastgesteld welk niveau Spaans de leerling heeft bereikt.
Ook is het zo dat op ieder certificaat van Tía Tula staat vermeld dat Tía Tula een door het Instituut Cervantes geaccrediteerd centrum is dat deel uitmaakt van haar Netwerk van Erkende Centra. Het Instituut Cervantes garandeert op deze manier de kwaliteit van de Spaanse lessen.

Graadmeter van de kwaliteit van de Spaanse lessen

Een goede graadmeter van de kwaliteit van de Spaanse lessen is het overzicht van het DELE-slagingspercentage dat door het Instituut Cervantes is uitgegeven. Hierin is per centrum het slagingspercentage voor het DELE-examen (examen voor het Diploma Spaans als Vreemde taal) weergegeven. Volgens dit overzicht is er van het aantal personen dat via Tía Tula aan het DELE-examen heeft deelgenomen, 85% geslaagd.

Profiel van de docenten van Tía Tula

Alle docenten van Tía Tula zijn moedertaalsprekers, hebben minimaal een master Taalkunde en/of Geschiedenis behaald en hebben op didactisch gebied minimaal een cursus didactiek ELE gedaan (veel van de docenten hebben verschillende specifieke ELE-cursussen gevolgd). Allen hebben ervaring in het lesgeven van Spaans aan buitenlandse studenten.

Het aantal docenten bij Tía Tula

Tía Tula heeft gemiddeld ongeveer 10 docenten ELE, plus de Directeur Cursussen. Dit aantal neemt normaal gesproken toe tijdens het hoogseizoen voor studenten.

Profiel van de studenten van Tía Tula

Het meest voorkomende profiel van de student bij Tía Tula is dat van een man of vrouw tussen de 16 en 40 jaar oud uit een willekeurig land. Het kan natuurlijk voorkomen dat een student of een groep studenten onder of boven de genoemde leeftijdsgrens komt. Het is niet zo dat de meerderheid van de studenten uit een bepaald land komt: de nationaliteiten verschillen per cursus en per seizoen. Per continent komen de meeste studenten uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Aantal studenten bij Tía Tula

Tía Tula ontvangt per jaar 600 leerlingen. Dit aantal neemt jaarlijks toe. Gemiddeld genomen zijn er ongeveer 50 leerlingen in de school aanwezig. Per periode varieert dit aantal. Het aantal leerlingen schommelt tussen de 30 en de 40 gemiddeld in de maanden met de minste leerlingen (van oktober tot december) en tussen de 60 en de 70 in de maanden met de meeste leerlingen (van mei tot augustus).

Talen waarin we onze studenten kunnen verder helpen

Bij Tía Tula kunnen we onze studenten verder helpen in het Spaans, Engels en Frans.

Betaalmethodes

Tegenwoordig kan bij Tía Tula met een bankkaart of contant worden betaald.

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Alle inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden staan onderaan vermeld op het online inschrijvingsformulier.

Wat is wel en niet in de cursusprijs inbegrepen

Inbegrepen in bij de prijs van een cursus naast de cursuslessen:
- Het cursusmateriaal en de benodigde boeken voor het volgen van de lessen (hier zijn eventuele leesboeken en handleidingen voor de cursussen op afstand niet bij inbegrepen).
- Niveautest op de eerste cursusdag.
- Gratis culturele en sociale activiteiten zoals aangegeven op het prikbord van het instituut.
- Tía Tula studentenkaart voor internationale studenten Spaans in Salamanca (carné SCE) waarmee je kan profiteren van diverse kortingen in Salamanca: culturele en sociale activiteiten, sportcentra, winkels, bioscopen, restaurants etc.
- Gratis toegang tot het internet op de computers van de school.
- Reservering van de gekozen accommodatie (in de overige gevallen wordt per keer een extra bedrag van 15 euro in rekening gebracht). Het veranderen van accommodatie moet minimaal een week op voorhand worden gemeld.
- Cursuscertificaat van Tía Tula.
De bovengenoemde diensten zijn altijd bij de cursusprijs inbegrepen. Alle andere diensten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten die een bank berekent voor het verwerken van een betaling (of iets dergelijks) niet bij de cursusprijs inbegrepen: deze kosten komen voor rekening van de student zelf.

Niveautoets voor het indelen van de student

Om de studenten op niveau te kunnen indelen, wordt er eerst een niveautest afgenomen – dit kan op afstand (online) voordat je ter plaatse bent of door een test op school – op de eerste dag dat de student op school is – die wordt aangevuld met een mondeling vraaggesprek met de Directeur Cursussen of met een docent. Deze testen zijn gratis en vallen buiten het aantal geboekte cursus-uren van de student.

Voortgangsevaluatie van de student

Na de begintoets waarmee het startniveau van de leerling wordt bepaald, vindt er regelmatig een voortgangsevaluatie plaats. Aan het einde van de cursus wordt er een examen afgenomen waarmee wordt bepaald welk niveau is bereikt.

Het lesmateriaal

Voor de cursussen Spaans beschikt men naast diverse didactische materialen op verschillende niveaus (samengesteld uit: cursusboek, oefeningenboek en docentenboek) ook over schoolborden, TV, DVD- en Cd-spelers in de lokalen. Al deze hulpmiddelen bieden de docent steun bij het geven van de lessen. Verder is er een laptop met internetverbinding die de docenten kunnen gebruiken wanneer ze willen. Ook heeft het instituut computers met internetverbinding waarvan de leerlingen altijd gebruik mogen maken.
Het is gebruikelijk dat bij elk niveau een Spaans studieboek of roman wordt gelezen dat overeenkomt met het cursusniveau. Aan dit materiaal wordt er 1 uur per week aandacht aan besteed: samenvattingen, woordenschat en algemene opmerkingen... Bij de hogere niveaus wordt er om de twee maanden voorgesteld om als extra lesmateriaal audiovisueel materiaal te vertonen.

Evaluatieformulier

Aan het einde van de cursus en het verblijf bij Tía Tula, vragen we de student een evaluatieformulier in te vullen. Via dit formulier kunnen we eventuele verbeteringen doorvoeren.

Lesduur

Ieder lesuur duurt 52 minuten, dit komt neer op een pauze van 30 minuten per 4 lesuren.

Start van de cursussen en de academische kalender

Behalve de cursussen waarvoor specifieke begindata gelden (bijvoorbeeld die van de DELE-examenvoorbereiding), staan de begindata van de cursussen vermeld in de academische kalender van de school. De leerlingen die geen beginner zijn (beginner = niveau A1), kunnen ook na de vermelde startdata beginnen, dit echter uitsluitend op maandag. In de academische kalender zijn ook de periodes waarop er geen lessen zijn vermeld, zoals de feestdagen en de kerstvakantie. De door feestdagen en vakanties gemiste lesdagen kunnen niet worden ingehaald of verrekend.

Over de buitenschoolse activiteiten

Over het algemeen is er geen minimum niveau aan Spaans vereist om te kunnen deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten; indien dit wel het geval is dan worden de studenten hier vooraf over worden geïnformeerd. Datzelfde geldt voor lichamelijke conditie: in principe is er geen bepaalde lichamelijke conditie vereist, mocht dit wel zo zijn dan worden de studenten hierover op de hoogte gebracht.
Het merendeel van de buitenschoolse activiteiten is gratis: mochten er wel een keer kosten aan zijn verbonden, dan zal vooraf worden gemeld wat het bedrag is. Alle buitenschoolse activiteiten en aanvullende informatie worden elke week op het prikbord in de school gepubliceerd, evenals op onze blog en de Facebook pagina van Tía Tula.

Over de accommodatie

De school probeert altijd een accommodatie dichtbij de school en het centrum van de stad te vinden. Dit is echter niet het enige waarop we letten: we proberen een accommodatie te vinden die zo goed mogelijk voldoet aan de behoeftes van de betreffende student. Men moet zich realiseren dat de opties voor verblijf afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van dat moment en voor de door de student gekozen periode (hoe later de student de aanvraag indient, hoe minder er beschikbaar is).
Normaal gesproken is de afstand tussen de school en de accommodatie tussen de 10 en 20 minuten lopen: nooit meer dan 30 minuten en nooit een accommodatie buiten de stad die niet op loopafstand is). Om een tweepersoonskamer aan te vragen – zowel bij een gastgezin als bij een gedeeld appartement- is het een vereiste dat de student samen met iemand anders komt die bovendien ook bij ons centrum een cursus gaat volgen.

Over de gewoontes van het land en de stad

We waarschuwen de studenten dat de gewoontes in Spanje kunnen verschillen van de gewoontes van het land van herkomst. Bijvoorbeeld het verschil in het tijdstip waarop men eet en slaapt. Normaal gesproken past de student zich hier snel aan aan.
Verdere nuttige informatie over Salamanca is te vinden op de websites: www.ciudaddesalamanca.es of op www.salamanca.startpagina.nl

profesora Gema
alumnos en plaza mayor
lukas y ortense
profesora Almudena
interior de Universidad
sala de ocio
jessica
rana de la Universidad
catedral nocturna
plaza de la alberca
explicando temario
Catedral y puente
Rosa la directora
wen y montse
Convento San Esteban
diplomas
tapas con estudiantes
habitacion individual
visitando la Universidad
clase de Tomas
maria y rosa
tomando pinchos

Accreditaties en Partners

CENTRO INTEGRADO EN PROYECTOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Los proyectos tienen como objetivo genérico conseguir un tejido empresarial más competitivo en el marco internacional.

Actuaciones subvencionadas:
  • Marketing Internacional: catálogos, promoción en internet (de julio a diciembre 2017)
  • Misión comercial a China (octubre 2017)
  • Participación Convención ACTFL (15-19 noviembre 2017)
  • Misión comercial a Japón diciembre 2017

Acciones cofinanciadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tía Tula Colegio de Español, SL - c/ Palominos, 23 - 37008 - Salamanca - España (Spain) - info@tiatula.com - Site map
CIF: B-37410214 - Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 306, Folio 129, Hoja SA-9180
Términos y condiciones - Política ambiental - Aviso legal
X

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Ester - Dpto. Atención al cliente

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Los campos con * son obligatorios: